Chương trình Sale khủng 10-20% – cơ hội duy nhất trong năm

Chương trình Sale khủng 10-20% – cơ hội duy nhất trong năm

Chương trình Sale khủng 10-20% toàn bộ hàng  – cơ hội duy nhất trong năm

1/. Túi LV hoxton : MÃ số : LD233g.  giá 2.290.000 -> giá Sale : 1.850.000

ld233g

2/. Túi Louis LV triangle. Mã số LC177.  giá 3.590.000 -> Sale còn : 2,590,000

lc177-350

3/. Túi LV Vernis Brea MM. MÃ số  LV308bl. Giá 3.950.000 -> Sale còn : 3.150.000

lv308bl-350

4/. Tui LV Venice , Mã số LV322r. Giá 3.090.000 -> Sale còn 2.490.000

lv322r

5/. Túi LV Chain Louise . MÃ số LS643bl. Giá bán 3.390.000 -> Sale còn 2.590.000

ls643bl

6/. Túi LV Lockme II , Mã số LS647bl . Giá : 4.690.000 -> Sale còn 3.790.000

ls647bl-160

7/. Túi LV Lockme BB. Mã số LS660. Giá bán : 3.790.000 -> Giá sale còn 3.190.000

ls660bl-350ls660gr-350ls660r-350

8/. Túi LV Mazarine . MÃ số LS661r. Giá bán : 3.990.000 -> Giá sale còn 3.190.000

ls661r-350

9/. Túi LV Capucines. MÃ số LV632bl . Giá bán : 3.890.000 -> Sale còn : 3.190.000

blank

10/. LV District MM. Mã số LB801. Giá bán 2.790.000 -> Sale còn 2.330.000

lb801grmlb801m

11/. LV District PM. Mã số LB801. Giá bán 2.590.000 -> Sale còn 2.150.000

lb801grplb801p

12/. Túi LV da dê District PM. Mã số : LB819p. Giá 3.590.000 -> Sale còn : 3.090.000

lb819p

13/. Túi LV da dê District MM. Mã số : LB819g. Giá 3.790.000 -> Sale còn : 3.250.000

lb819m

14/. Túi LV Document. Mã số LB822. Giá 3.290.000 -> sale còn 2.790.000

lb822-250

15/. Chanel Cltuch dự tiệc, Giá : 2.190.000 –> SAle còn : 1.590.000

c57p

16/. Chanel classic lambskin red size L , Giá 3.390.000 -> Sale còn : 2.090.000

2015274351c03r

17/. Dior Granville . Mã số D7bl. Giá 3.390.000 -> Sale còn : 1.590.000

d7bl-259

18/. Túi celine đeo chéo, da dê cực mịn. Giá 3.190.000 -> Sale còn : 1.790.000

cl2blu-250cl2y

Share this post